سرگرمی

طالع بینی نیم کره های مغز

مجموعه: فال و طالع بینی نیمکره راست مغز:کسانی که نیمکره راست مغزشون فعالتر است !– احساساتی هستید.“- نتیجه گرا و معنا گرا. (تو مو می بینی و من پیچش مو)– خیال پرداز و رویایی هستید.– دنبال معناهای پنهان شده در پشت حرفها و استعاره ها هستید.– امروز و آینده براتون مرور بیشتر

توسط taninweb، قبل
سرگرمی

طالع بینی متولدین سال اسب

مجموعه: فال و طالع بینی طالع بینی متولدین سال اسب طالع بینی متولدین سال اسب فروردین : اسب بخار! او تند خو، پرخاشگر، بداخلاق و آتشین مزاج است. ای كاش می توانست افكار و اهداف خود را پی گیری كند.   اردیبهشت : اسب درشكه! خودخواهی او از اسب های مرور بیشتر

توسط taninweb، قبل
سرگرمی

مد مناسب با ماه تولد

مجموعه: فال و طالع بینی   برج حمل (فروردین)متولدین این ماه دوست دارند در همه چیز اول باشند. آنها از همه اطلاعات روز مربوط به مُد و مارک های مختلف لباس آگاهند. آنها از امتحان کردن هر چیزی که مطابق با علایقشان باشد هیچ واهمه ای ندارند و از جسورانه مرور بیشتر

توسط taninweb، قبل
سرگرمی

عکس نوشته های متولدین شهریور

مجموعه: خواندنیهای دیدنی عکس نوشته های متولدین شهریور   خصوصیات ماه تولد   متولدین شهریور    فال و طالع بینی   عکس نوشته های زیبا برای متولدین شهریور   جملکس های متولدین شهریور   فال ماه تولد   عکس نوشته های شهریور   خصوصیات متولدین هر ماه   عکس نوشته مرور بیشتر

توسط taninweb، قبل
سرگرمی

عکس نوشته های متولدین مرداد

مجموعه: خواندنیهای دیدنی عکس نوشته های متولدین مرداد   جملکس های متولدین مرداد   عکس نوشته های متولدین مرداد   خصوصیات اخلاقی ماه تولد   جملکس های متولدین مرداد   عکس نوشته های متولدین مرداد   عکس نوشته های زیبا برای متولدین مرداد   خصوصیات متولدین مرداد   جملاتی برای مرور بیشتر

توسط taninweb، قبل
سرگرمی

عکس نوشته های متولدین تیر

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملکس های متولدین تیر   عکس نوشته های متولدین تیر   عکس نوشته های زیبا برای متولدین تیر   خصوصیات ماه تولد    خصوصیات متولدین تیر   عکس نوشته های متولدین تیر   خصوصیات ماه تولد   خصوصیات متولدین تیر   عکس نوشته های متولدین تیر   مرور بیشتر

توسط taninweb، قبل
سرگرمی

عکس نوشته های متولدین خرداد

مجموعه: خواندنیهای دیدنی   عکس نوشته های متولدین خرداد    جملاتی برای متولدین خرداد   عکس نوشته های زیبا برای متولدین خرداد   عکس نوشته های متولدین خرداد   جملکس های خواندنی برای متولدین خرداد    عکس نوشته های متولدین خرداد   جملکس های خواندنی برای متولدین خرداد     مرور بیشتر

توسط taninweb، قبل